Makléřská, pojišťovací a servisní činost

Kdo je makléř a proč využít jeho služby?

Nezávislý poradce v oblasti řízení rizik. Pro firmu, která nemá vlastní risk management, je nejefektivnější řešení dané oblasti – najmutí nezávislého odborníka (outsourcing). Nemá-li firma vlastní právní oddělení je přirozené, že si najme advokáta. Řízení rizik je mnohdy podceňovaná oblast, přestože na  kvalitní analýze a řízení rizik může záviset budoucí chod firmy. Nedělejte kompromisy a vyberte si nejlepšího makléře. Za služby makléře nebudete platit i když jeho služby mohou být k nezaplacení.

Proč makléře (outsourcing)?

  • snížit náklady
  • lepší / rychlejší služby
  • inovace
  • přesměrování uvolněných zdrojů
  • nutnost pro expanzi

Výhody

  • ekonomické výhody
  • strategické výhody
  • personální výhody
  • administrativní výhody

„Outsourcing je založený na důvěře a partnerství“