Stavební spoření, úvěry ze stavebního spoření

Stavební spoření je stále velmi oblíbeným produktem. Je vhodné pro Vás, kteří potřebujete řešit své bydlení, ale i pro Vás, kteří máte finanční prostředky na spoření a chcete je výhodně využít pro budoucnost.

Výhody stavebního spoření

 • Státní podpora 10 % z naspořené částky, maximálně 2 tis. Kč ročně.
 • Výnosy nepodléhají dani z příjmu.
 • Možnost čerpání finančních prostředků ze stavebního spoření ještě v době, kdy klientovi nevznikl nárok na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření – tzv. překlenovací úvěr.
 • Řádný úvěr ze stavebního spoření.
 • Nižší a pevně daná úroková míra po celou dobu splácení řádného i překlenovacího úvěru.
 • Na úvěr ze stavebního spoření je možné bez sankcí posílat mimořádné splátky nebo ho kdykoliv zcela splatit.
 • Stavebním spořením lze financovat pořízení nemovitosti i do výše 100 % její ceny.

Nevýhody stavebního spoření

 • Nevyplatí se k dlouhodobému spoření – státní podpora je jednorázová, proto v čase klesá i celkový výnos smlouvy.
 • Omezená možnost výběru vkladů – nelze vybrat část vkladů bez ukončení spoření.
 • V případě výběru naspořených prostředků před uplynutím šestileté lhůty je klientovi účtována sankce a není vyplacena státní dotace.

Máte zájem o stavební spoření a chcete pouze spořit? Pak je dobré vědět, jakým úrokem bude Vaše peníze úročit konkrétní stavební spořitelna.

Zajímáte se o úvěr ze stavebního spoření? V tom případě je velmi důležitý úrok, za který je Vám ochotna stavební spořitelna půjčit.

Víte, které stavební spořitelny jsou pro Vás vzhledem k Vašim potřebám, nejvhodnější? Naši poradci ano!

Hypoteční úvěry

Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti i rozestavěné.

Přehled hypotečních úvěrů podle účelu:

 • Účelový- banka zkoumá účel použití finančních prostředků. Účelem je investice do bydlení a do nemovitostí. Např.:
  • koupě (pořízení) nemovitosti
  • vypořádání majetkových poměrů (nemovitost)
  • výstavba a rekonstrukce (včetně dostaveb, modernizací apod.)
  • úhrada za převod členských práv či úhrada členského podílu v družstvu
  • refinancování úvěru od finančních institucí na výše uvedené účely
  • kombinace výše uvedených účelů
 • Neúčelový (tzv. americká hypotéka) – banka nezkoumá způsob nakládání s finančními prostředky z úvěru, obvykle jsou peníze používány na splacení spotřebitelských půjček nebo jen jako volné zdroje klienta. Podmínky nejsou zpravidla tak výhodné jako u účelových úvěrů.

Přehled hypotečních úvěrů podle způsobu splácení:

 • Anuitní hypotéka – nejběžnější způsob splácení hypotečního úvěru, úvěr i úroky jsou spláceny průběžně v jedné splátce. Slouží k pořízení si vlastního bydlení.
 • Kombinovaná hypotéka – kombinace hypotéky zpravidla s kapitálovým nebo investičním životním pojištěním. Bankám jsou spláceny pouze úroky, půjčená částka se splatí až na konci hypotečního úvěru z výnosu pojistky.
 • Variabilní hypotéka – klientovi se nastaví na jeho běžném účtu úvěrový rámec, který může využívat v podstatě stejně jako kontokorentní úvěr – tzn. libovolně ho čerpat, snižovat vyčerpanou částku vklady na účet, čerpat opakovaně, odložit splátku apod. Doba, po kterou je nastaven úvěrový rámec, je ve smlouvě označena jako období čerpání. Klient platí pouze úroky z vyčerpané částky.

Vybíráme pro klienty nejvhodnější řešení hypotečních úvěrů podle jimi zvolených kritérií: nízké úroky, nízké poplatky, rychlost vyřízení, celkové náklady.

Nabízíme bezplatnou analýzu a kompletní vyřízení úvěru.

Chcete se dozvědět více o možnostech financování bydlení? Využijte služeb našich poradců