Životní pojištění, úrazové pojištění

Životní pojištění

 • finanční produkt kryjící riziko smrti, využívaný zejména ve spojitosti se spořením
 • cílem pojištění je finančně zajistit osoby blízké (manželku, děti) v případě smrti pojištěného
 • stále oblíbenější pojištění pro své nesporné přednosti spočívající zejména v zajímavém zhodnocení úspor a v úsporách na dani z příjmů fyzických osob i firem
 • v zásadě existují následující typy pojištění
 • Rizikové životní pojištění – kryje pouze riziko smrti, nespoří se
 • Kapitálové životní pojištění – kryje smrt, spoří se rezerva, jednorázově vyplacena
 • Investiční životní pojištění – kryje smrt, tvoří rezervu investicemi do fondů
 • lze volit výši pojistné částky (čím je pojistná částka nižší tím více si klient spoří a opačně).
 • zákon o daních z příjmů umožňuje odepisovat ze základu daně z příjmů úhradu životního pojištění. Maximální odečitatelná částka činí stejně pro zaměstnance i osoby samostatně výdělečně činné 12 000 Kč ročně

Úrazové pojištění

 • pojistný produkt, který kryje rizika úrazu.
 • nechrání před upadnutím na ledu nebo při úrazu z automobilové nehody, ale pomáhá zmírnit finanční důsledky