Přeskočit na obsah
  Úvodní stránka > Dokumenty > Informace o pojišťovacím zprostředkovateli

Informace o pojišťovacím zprostředkovateli poskytované klientovi

V souladu s ustanovením § 88, odst. 1 Zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění v platném znění, tímto pojišťovací zprostředkovatel informuje klienta či zájemce o pojištění o následujících skutečnostech:

Údaje o pojišťovacím zprostředkovateli:

Obchodní firma: PROMISE Broker s.r.o.
IČ: 28542321
Provoz činnosti zprostředkování pojištění v roli: Samostatný zprostředkovatel
Sídlo: Novohospodská 147, 261 01 Příbram
Kontaktní telefon / e-mail: +420 731 098 816 / info@promisebroker.cz

Pojišťovací zprostředkovatel PROMISE Broker s.r.o. je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 149105, a dále je registrován v registru samostatných zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou. Registraci pojišťovacích zprostředkovatelů u České národní banky je možné ověřit na internetových stránkách ČNB https://www.cnb.cz/cnb/jerrs, telefonicky na čísle +420 224 411 111, případně na žádost klienta vydá pojišťovací zprostředkovatel kopii osvědčení o své registraci.

Podíl pojišťovacího zprostředkovatele na hlasovacích právech a základním kapitálu pojišťovny

Pojišťovací zprostředkovatel PROMISE Broker, s.r.o. nemá žádný přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovny, se kterou má být pojištění sjednáno. Pojišťovna, se kterou má být pojištění sjednáno, ani žádná z osob danou pojišťovnu ovládající, nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele.

Postup při podání stížnosti na pojišťovacího zprostředkovatele

Bude-li klient s prací některého ze zaměstnanců pojišťovacího zprostředkovatele nespokojen, je oprávněn stěžovat si jednateli společnosti PROMISE Broker s.r.o., a to doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti. V případě, že Zákazník nesouhlasí s vyřízením reklamace nebo stížnosti, je oprávněn se obrátit na dozorový orgán zprostředkovatele, kterým je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika, www.cnb.cz, případně podat žalobu na Společnost u příslušného soudu. Zákazník je oprávněn se rovněž obrátit na mimosoudní orgán řešení spotřebitelských sporů, kterým je v oblasti zprostředkování životního pojištění finanční arbitr – www.finarbitr.cz, u neživotního pojištění Česká obchodní inspekce – www.coi.cz.

Seznam pojišťoven, pro které je pojišťovací zprostředkovatel oprávněn zprostředkovávat pojištění:

■   Agra pojišťovna, organizační složka, Österreichische Hagelversicherung – Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
■   
Allianz pojišťovna, a.s.
■   Colonnade Insurance S. A., organizační složka
■   Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
■   ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
■   Direct pojišťovna, a.s.
■   ERV Evropská pojišťovna, a. s.
■   Generali Česká pojišťovna a.s.
■   Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
■   INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složka (zastoupená AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.)
■   Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
■   MAXIMA pojišťovna, a.s.
■   Pillow pojišťovna, a.s.
■   Slavia pojišťovna a.s.
■   SV pojišťovna, a.s.
■   UNIQA pojišťovna, a.s.

Pojišťovací zprostředkovatel nemá smluvní povinnost pojištění zprostředkovat pro jednu nebo více pojišťoven.

Odměna poskytnutá v souvislosti se sjednaným pojištěním nebo změnou pojištění

Samostatný zprostředkovatel i jeho vázaní zástupci jsou za svou činnost odměňováni spolupracujícími pojišťovnami formou provize. Samostatný zprostředkovatel a jeho vázaný zástupce nejsou odměňováni přímo zákazníkem.