Přeskočit na obsah
  Úvodní stránka > Služby

Jaké služby nabízíme?

Risk management – proces řízení rizik

Rizika ohrožují dosažení našich cílů, mají potenciálně negativní dopad na naši činnost a s určitou pravděpodobností se u naší činnosti vyskytnou. Řízení rizik se snaží tyto negativní dopady co nejvíce eliminovat.

Naše společnost chápe řízení rizik jako ucelený, opakující se proces, který se skládá z popisu činností a vztahů, z analýzy rizik a pokrytí rizik.

Popis činností a vztahů

Rizika jsou spojena s činnostmi i nečinnostmi, např. odpovědnost z držby nemovitosti. Rizika ohrožují životy, zdraví i věci, mluvíme tak o předmětech pojištění.

Analýza rizik

S identifikací a popisem rizik souvisí ocenění rizik. To je stanovení výše nákladů na uvedení věcí do původního stavu.

Pokrytí rizik

Pokrytí rizik se rozděluje na prevenci např. protipožární opatření a pokrytí rizik pojištěním, tedy finanční kompenzací z pojištění. Více druhů pojištění tvoří pojistný program.

Popis činností a vztahů společně s analýzou rizik a zadáním pro pojištění jsou podkladem pro ucelený dokument, který se nazývá Riziková zpráva. Kvalitní Riziková zpráva je základem zadávací dokumentace pro výběrová řízení, základem k úsporám pojistného a k vyřizování oprávněných požadavků z nastalých škod.

Proces pojištění

Jedná se opět o ucelený opakující se proces, skládající se ze čtyř základních částí.

1. Výběrové řízení na pojistitele

analýza potřeb zájemce popř. Riziková zpráva
vypracování zadávací dokumentace
zpracování poptávkového řízení
vyhodnocení nabídek
výběr pojistitele(ů)

2. Pojistná smlouva

zadání k pojistné smlouvě
kontrola návrhu pojistné smlouvy
podpis pojistné smlouvy

3. Správa pojištění

změny předmětů pojištění, jejich hodnot, limitů, spoluúčastí a změny rizik
vyúčtování a platby pojistného

4. Likvidace pojistných událostí

vyřizování pojistných událostí z pojistných smluv našich zákazníků
vymáhání oprávněného plnění
vyřizování pojistných událostí ze smluv třetích osob

Naši klienti mají možnost webového náhledu na své pojistné smlouvy a pojistné události, což velmi usnadňuje administraci a zefektivňuje vzájemnou komunikaci.

Společnost PROMISE Broker s.r.o. disponuje odborníky, kteří zajistí, aby naši zákazníci obdrželi náhradu škody v oprávněné výši a včas. Důležité je, aby se naši zákazníci obraceli vždy, zejména při hlášení pojistných událostí, na naši společnost, která zajistí rychlé, úplné a správné vyřízení požadavků zákazníka. Zákazník tak šetří mnoho času, námahy a starostí.

Produkty pojistného trhu

Doprava, spedice a logistika

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Doplňkové pojištění
Pojištění odpovědnosti dopravce
Pojištění odpovědnosti zasilatele
Pojištění odpovědnosti přepravce
Pojištění poškození zboží během přepravy
Pojištění odcizení zboží a vandalismu
Profesní odpovědnost
Pojištění finanční způsobilosti
Pojištění nesplacení pohledávek
Pojištění proti falešným přepravcům
Pojištění právní ochrany
Pojištění léčebných výloh
Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání

Osobní pojištění a finance

Pojištění nemovitosti
Pojištění domácnosti
Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti
Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě
Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání
Pojištění vozidel
Životní pojištění
Úrazové pojištění
Cestovní pojištění

Průmysl a stavebnictví

Pojištění majetku – živelné, odcizení, vandalismus
Strojní pojištění a pojištění elektroniky
Pojištění staveb a montáží
Pojištění přerušení provozu
Pojištění obecné odpovědnosti podnikatele
Pojištění profesní odpovědnosti podnikatele
Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti (D&O)
Pojištění pohledávek
Pojištění právní ochrany
Pojištění léčebných výloh
Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání

Služby a profesní činnosti

Pojištění vozidel
Pojištění majetku – živelné, odcizení, vandalismus
Strojní pojištění a pojištění elektroniky
Pojištění obecné odpovědnosti podnikatele
Pojištění profesní odpovědnosti podnikatele
Pojištění finanční způsobilosti
Pojištění proti úpadku
Pojištění odpovědnosti za vadný výrobek či provedenou službu
Pojištění přerušení provozu
Pojištění stažení výrobku z trhu
Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti (D&O)
Pojištění pohledávek
Pojištění právní ochrany
Pojištění léčebných výloh
Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání
Pojištění zrušení kulturní či sportovní akce

Veřejná správa

Pojištění majetku
Pojištění odpovědnosti
Pojištění vozidel
Strojní pojištění a pojištění elektroniky
Pojištění staveb a montáží
Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání
Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti (D&O)
Pojištění odpovědnosti členů zastupitelstva
Pojištění zrušení kulturní či sportovní akce

Zdravotnictví a farmacie

Pojištění majetku – živelné, odcizení, vandalismus
Pojištění vozidel
Pojištění profesní odpovědnosti
Pojištění obecné odpovědnosti
Pojištění přerušení provozu
Pojištění právní ochrany
Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání

Zemědělství a lesnictví

Pojištění plodin
Pojištění zvířat
Pojištění lesů
Pojištění vozidel
Pojištění majetku – živelné, odcizení, vandalismus
Strojní pojištění a pojištění elektroniky
Pojištění BPS (bioplynové stanice) a jiných technologií
Pojištění obecné odpovědnosti podnikatele
Pojištění pohledávek
Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti (D&O)
Pojištění právní ochrany
Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání

Zemědělství a lesnictví