Přeskočit na obsah
  Úvodní stránka > Služby > Mobilní aplikace

Mobilní aplikace Help+Assist

Unikátní mobilní aplikace určená především pro naše klienty z řad flotilového pojištění vozidel. Aplikace usnadňuje řidičům klienta zadokumentování případné škody na vozidle. Provede je názorně nezbytnými úkony po havárii ve vztahu k zabezpečení potřebných informací pro bezproblémovou likvidaci škody pojišťovnou. Data jsou v případě on-line připojení ihned odeslána do našeho informačního systému a zároveň na dispečink klienta.

Logo_první

Identifikace vozidla

Zadáním RZ se získají veškeré potřebné údaje o vozidle k pojistné události. Pro komfortnější užívání lze navázat i na skenování QR kódu.

Logo_druhý

GPS souřadnice nehody

Klient, respektive jeho dispečink obdrží přesné určení polohy havarovaného vozidla. Zjednoduší se tím i přivolání asistenční služby. Místo nehody lze blíže specifikovat.

Logo_třetí

Kontakty

Po identifikaci vozidla získáte přehled kontaktů počínaje Vaším dispečinkem, přes IZS, asistenční službu od pojišťovny až po právníka na telefonu.

Logo_čtvrtý

Popis nehody

Pro správné zadokumentování škody je velmi důležité řádně popsat událost, která řidiči nastala. Aplikace Vás provede krok po kroku.

Logo_pátý

Záznam o dopravní nehodě

Řidič má vždy k dispozici vzor správně vyplněného Záznamu o dopravní nehodě. Předcházíme tak případnému krácení pojistné plnění z důvodu nejasností ohledně viníka a poškozeného.

Logo_šestý

Fotografie

Aplikace napovídá řidiči, které fotografie je třeba na místě nehody pořídit a umožňuje zároveň jejich přímé pořízení. Fotografie se také v případě on-line připojení odešlou na dispečink klienta a do našeho informačního systému.