Přeskočit na obsah
  Úvodní stránka > Služby > Právník na telefonu

Právní pomoc pro řidiče

Řada klientů se setkává s nepříjemnými nástrahami práv a povinností, kterým musí čelit při policejních kontrolách a pojistných událostech v ČR i zahraničí. Tato rizika se snažíme eliminovat pomocí nástrojů, která mají naši klienti k dispozici. Každý řidič získá na cesty právní podporu v několika jazycích. Eliminujeme tím na minimum pojistná plnění z nezaviněných škod, případně neoprávněné pokuty. Právník na telefonu je řidiči k dispozici 24/7 a zahrnuje právní poradenství, tlumočení nebo třeba řešení pokut s policií. Službu poskytuje pojišťovna D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR. Právníka lze využít přes naší mobilní aplikaci, případně na přiděleném telefonním čísle pojistitele, který tuto službu zajišťuje.

Tato služba se vztahuje na poskytování právního poradenství pojištěnému a poskytování dalších služeb při řešení jeho právních problémů souvisejících s řízením či provozováním vozidla během:

dopravní nehody
poškození vozidla nebo poškození majetku třetích stran vozidlem
policejní kontroly

Služba se poskytuje ve formě jednorázové telefonické právní porady a zahrnuje:

poskytnutí prvotního právního posouzení situace
doporučení vhodných kroků pro právní řešení situace
poskytnutí instrukcí k zajištění důkazních prostředků a řádného zdokumentování situace
služba dále zahrnuje úhradu nákladů na tlumočení a překlady
poskytuje se 24 hodin denně 7 dní v týdnu

Právní poradenství je poskytováno s územním rozsahem v Evropě s výjimkou států bývalého Sovětského svazu nepatřících do Evropské unie a Turecka.